DORADZTWO BUDOWLANE

Koncentrujemy się na specjalizacjach, w których gwarantujemy najwyższą jakość. Naszą szeroką wiedzę specjalistyczną oraz wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy z zyskiem dla naszych Klientów. Nasze usługi świadczymy na każdym etapie budowy.

Dalsze informacje znajdują się poniżej.

01 / 04 Zarządzanie Budową

Zarządzanie Budową

Nasza oferta obejmuje wszystkie usługi składające się na profesjonalne zarządzanie budową dla inwestorów i obejmuje cały proces inwestycyjny, w tym:

 • Koordynacja i kontrole w fazie koncepcji oraz we wszystkich dalszych fazach projektowania
 • Przygotowanie lub weryfikacja budżetu inwestycyjnego
 • Przygotowanie i realizacja przetargów
 • Wybór wykonawców w imieniu inwestora
 • Negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów z dostawcami, wykonawcami branżowymi oraz generalnymi wykonawcami
 • Koordynacja i kontrola procesu budowy
 • Kontrola terminów
 • Kontrola kosztów
 • Kontrola jakości
 • Odbiór i rozliczenie robót budowlanych
02 / 04 Value Engineering

Value Engineering

Specjalizujemy się przede wszystkim w optymalizacji projektów budowlanych i prac wykończeniowych, co wyróżnia nas na rynku. Dotyczy to zarówno kontekstu technicznego, jak i czasowego, a ostatecznie także finansowego.

Nieustannie udowadniamy, że znacząco obniżamy koszty budowy. Rosnące ceny materiałów i robocizny sprawiają, że ​​proces zakupów staje się coraz trudniejszy dla inwestorów. Dzięki naszych międzynarodowym partnerom znacznie redukujemy koszty zakupów, nadto często jesteśmy źródłem pomysłów dla projektantów i proponujemy alternatywne produkty oraz rozwiązania, które mimo niższych kosztów, zachowują tą samą wysoką jakość.

Niektóre z naszych, licznych działań związanych z value engineering:

 • Budynek biurowy w Polsce o powierzchni 41 400 m2 GFA
  Budżet inwestycji Shell & Core 136,1 mln zł –> 32,4 mln euro
  Kwota kontraktu wynegocjowana z generalnym wykonawcą 107,3 ​​mln zł –> 25,5 mln euro
  Redukcja kosztów: 21,3%

 

 • Biurowiec w Polsce o powierzchni 24 200 m2 GFA
  Budżet inwestycji Shell & Core 83,4 mln zł –> 19,9 mln euro
  Kwota kontraktu wynegocjowana z generalnym wykonawcą 72,2 mln zł –> 17,2 mln euro
  Redukcja kosztów: 13,6%

 

 • Budynek biurowy w Niemczech o powierzchni 23 850 m2 GFA
  Najlepsza oferta od generalnego wykonawcy dla Shell & Core i fit-out – 57,6 mln euro
  Kwota kontraktu po negocjacji 46,8 mln EUR
  Redukcja kosztów: 18,8%

 

 • Hotel w Polsce z 254 pokojami i 13 500 m2 GFA
  Budżet inwestycji budową oraz FF&E – 98,6 mln zł –> 23,5 mln euro
  Całkowite koszty budowy po zakończeniu – 86,3 mln zł –> 20,6 mln euro
  Redukcja kosztów: 12,3%

 

 • Salon samochodowy Mercedes w Polsce o powierzchni 5 600 m2 GFA
  Budżet inwestycji 34,4 mln zł –> 8,2 mln euro
  Kwota kontraktu wynegocjowana z generalnym wykonawcą 24,2 mln zł –> 5,7 mln euro
  Redukcja kosztów: 30,5%

 

 • Salon samochodowy VW w Polsce z 6 100 m2 GFA
  Budżet inwestycji 32,3 mln zł –> 7,7 mln euro
  Kwota kontraktu wynegocjowana z generalnym wykonawcą 27,7 mln zł –> 6,6 mln euro
  Redukcja kosztów: 14,3%

 

 • Fit-out i umeblowanie powierzchnia dla najemcy w Niemczech 14 800 m2 GLA
  Budżet inwestycji 52,9 mln zł –> 12,6 mln euro
  Koszty ostateczne 47,2 mln zł –> 11,2 mln euro
  Redukcja kosztów: 11,1%

 

 • Fit-out dla najemcy w Polsce z 5 700 m2 GLA
  Budżet inwestycji 13,4 mln zł –> 3,2 mln euro
  Koszty ostateczne 9,8 mln zł –> 2,3 mln euro
  Redukcja kosztów: 28,1%

 

 • Wykończenie najemcy w Polsce z 5 600 m2 GLA
  Budżet inwestycji 10,6 mln zł –> 2,5 mln euro
  Koszt końcowy 8,3 mln zł –> 2,0 mln euro
  Redukcja kosztów: 20,0%
03 / 04 Due Diligence

Due Diligence

Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w audytach technicznych. Ocenę stanu budynku wykonują doświadczeni inżynierowie, którzy – we współpracy z doświadczonymi prawnikami – wykonują przeglądy formalno-prawnych aspektów procesu budowlanego.

Nasze usługi due diligence obejmują m.in.:

 • Przeglądy budynku, w szczególności elementów konstrukcyjnych, elewacji, dachu, instalacji elektrycznych i mechanicznych oraz prac wykończeniowych
 • Porównanie z wymogami technicznymi, normami oraz przepisami budowlanymi
 • Przegląd dokumentacji formalnej obiektu (księga urządzeń, pozwolenie na użytkowanie, stan serwisowania)
 • Zgłoszenia usterek, identyfikacja odchyleń technicznych lub formalnych.
 • Rekomendacje i kosztorysy prac remontowych i modernizacyjnych oraz opracowanie harmonogramów
04 / 04 Zarządzanie Roszczeniami

Zarządzanie Roszczeniami

Skuteczne zarządzanie roszczeniami, świadczone przez nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów, to kompleksowa obsługa, obejmująca szczegółowe audyty, analizy procesów budowlanych, ram prawnych i dochodzenie roszczeń, zarówno w drodze negocjacji jak i przez sądami arbitrażowymi oraz powszechnymi.

Istnieją różne perspektywy między klientem a wykonawcą. Niezbędne jest ustrukturyzowane podejście do planowania i egzekwowania roszczeń.

Wspieramy Klientów w analizie, ocenie przyczyn i wysokości roszczeń aż do umownego prawidłowego wdrożenia roszczeń kosztowych lub ochrony przed nimi.

Oferowane przez nas usługi obejmują m.in.:

 • Analiza i interpretacja zapisów umów, podstaw, oraz zasadności umów w procesie budowlanym, takie jak kalkulacja
 • Analiza przyczyn, konsekwencji i skutków odchyleń wydajnościowych
 • Analiza dokumentacji projektowej i harmonogramów
 • Analiza i kalkulacja kosztów dodatkowych w wyniku zmienionego lub zaburzonego procesu budowlanego
 • Określenie wydłużenia czasu budowy i związanych z tym kosztów w przypadku odchyleń od czasu budowy
 • Analiza i kalkulacja kosztów dodatkowych w przypadku anulowania lub przesunięcia robót budowlanych
 • Sprawozdania / raporty arbitrażowe / doradztwo strategiczne
 • Analiza ryzyk