Hotel Novotel

Zakres usług

Wycena całego budynku
Zarządzanie budową
Zarządzanie fit-out oraz FF&E
Value Engineering